NGUYỄN HOÀNG NAM, cựu học sinh lớp 9A3 từng để lại ấn tượng cho thầy cô và các bạn với những “trò nghịch dại”, những “thử nghiệm khoa học” có 1-0-2, như: buộc chùm bóng bay 🎈🎈🎈vào ...